Investering- & forvaltningsselskap
med tydelig lokal profil

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  BLA VIDERE FOR Å BLI KJENT MED OSS

Storgata, Horten - CM Forvaltning
HMB-Fade

Hvem er vi?

CM Forvaltning AS er en aktør i østlandsregionen som investerer i spennende lokale og regionale vekstbedrifter, konsepter og forvalter eiernes eksisterende eiendommer og verdier. Vår ambisjon er å ha et tett og godt samarbeid med det lokale næringslivet. Vi er tydelige på at kortsiktig gevinst ikke er vårt primære ønske, men det å forvalte og foredle våre investeringer slik at resultatet blir positivt for våre aksjonærer, samarbeidspartnere, det lokale næringsliv og nærmiljø. Vi har en ambisjon om å jevnlig tilføre vårt kjære Horten midler gjennom sponsorater, bidrag og investeringer.

Historie

Vi startet vår reise i 2013 og har gått fra å være et eiendomsselskap til å bli et investeringsselskap. Vi forvalter gjennom våre selskaper en betydelig eiendomsmasse og har eierskap i flere spennende gründerbedrifter.

Horten-Elv
Horten-Sjø

Eiendommer

TA KONTAKT MED OSS

Kontakt
Horten-Sjø
CMForvaltning-logo-skilt@1000w

Kontakt

Kontakt

post@cmforvaltning.no
+47 940 30 901

Storgata 20,
3181 Horten

post@cmforvaltning.no
+47 940 30 901

Storgata 20,
3181 Horten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

© All copyright reserved – CM Forvaltning AS 2018

© All copyright reserved – CM Forvaltning AS 2017

Utviklet av DAY4

Created and maintained by DAY4