Hvem vi er

CM Utvikling AS og CM Forvaltning AS m/datterselskaper (heretter kalt CM) med registrert adresse Storgata 20, 3181 Horten, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. CM behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.

CM behandler informasjon om deg som er kunde, forretningsforbindelse og besøkende på våre eiendommer og nettsider. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer og lignende. Vi registrerer og bruker personopplysninger for å administrere våre forhold til kunder og forretningsforbindelser. Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. I CM behandler vi ikke sensitive personopplysninger.

CM har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven, fordi personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere ditt leieforhold og ivareta dine interesser i leieforholdet, herunder at CM skal kunne tilby sine tjenester som inngår i en leieavtale.

CM vil kun endre sine retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig for å administrere din leieavtale, herunder for å kunne oppnå formålet med å leie hos CM. Vi vil informere deg om endringer ved å publisere oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside. Datoen for siste versjon av denne personvernerklæringen fremgår nederst på denne siden.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler inn og behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å administrere/forvalte ditt leieforhold og ivareta dine interesser. Dette omfatter blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingshistorikk for innbetaling av husleie og andre kostnader, overførsel av abonnement for strøm/nettleie i lokale/leilighet som leies.

For å kunne administrere/forvalte ditt leieforhold med CM må vi behandle visse personopplysninger om deg. Vi vil bruke dine personopplysninger til blant annet følgende formål:

sende fakturaer for husleie, ev. forbruksvann, strøm, fellesutgifter, parkering og lignende
opprettelse av sikkerhetsstillelse for leieforholdet (depositum, garantier)
sende fakturaer for rettsgebyr ved ev. fravikelse av din leiekontrakt
oppdatere leietakeroversikter
administrere dine innbetalinger i forbindelse med leieforholdet
ivareta formålet mellom leietaker og utleier (forvaltning)
overføre strømmåler og lignende i ditt navn
oppbevare leieavtale, nøkkelskjema, overtakelsesprotokoll og leietakererklæring
andre formål som er nødvendig for å ivareta dine interesser
CM ønsker å ha en oversikt over samtlige leietakere, også til bruk for henvendelser etter at ditt leieforhold er avsluttet. Du kan skriftlig reservere deg mot dette ved å sende en e-post til: post@cmforvaltning.no

Hvem vi deler dine opplysninger med

CM vil kun gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til ditt leieforhold (eiendom/bygning), eller dersom det er nødvendig for å administrere/forvalte ditt leieforhold. Eksempler på tredjeparter som mottar personopplysninger er våre regnskapsprogram med regnskapsfører, parkeringsselskap, låsesmed, strømleverandør. CM utleverer ikke personopplysninger til utenforstående.

For å sikre dine rettigheter har CM egne databehandleravtale med tredjeparter som får tilgang til dine personopplysninger.  Disse tredjepartene vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine underleverandører.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

CM oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. CM sletter derfor med jevnlige intervaller unødvendige opplysninger. Personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt leieforhold vil CM behandle så lenge du er leietaker hos oss.

Ved opphør av leieforholdet, uansett grunn, vil dine personopplysninger slettes med mindre CM er pålagt etter lov å lagre opplysningene. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan videre be om begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt protestere mot behandlingen. Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger CM har om deg, sendes til: post@cmforvaltning.no

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger

CM er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. CM sørger for god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Alle ansatte er også underlagt taushetsplikt.

Kontaktskjema på nettsiden

De dataene du valgfritt sender inn til oss via for eksempel felter i et kontaktskjema på hjemmesiden er for å behandle forespørselen din på best mulig måte og for å kunne ta kontakt når vi skal gi deg svar. Vi samler kun inn denne dataen hvis vi får samtykke fra deg.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 04.09.2018